Tesco CE annual on-line conference

Synchronní on-line streaming pro kolegy z Tesco. Streamovali jsme ve 4 jazycích s vzdáleným tlumočením. Nechyběla interakce mezi remote speakery, studiem a „Teams wall“. Účastníci vše pohodlně sledovali přes „tailor-made landing page“ s možností přepínání jazyků a mnoha interaktivními nástroji.

Zajistili jsme koncept, stage design a produkci.