top of page

Noční Běh pro Světlušku 2021
Jubilejní 10. ročník charitativního Běhu. Myšlenku, kterou jsme měli před 10 lety se podařilo udržet, realizovat a ještě rožšířit do dalších měst. U pražského Běhu jsme se postarali o kompletní produkci.

bottom of page